Zabezpiecznia techniczne

Właściwy dobór, konfiguracja, a następnie użytkowanie technicznych środków zabezpieczeń to jedne z najważniejszych kwestii w dziedzinie bezpieczeństwa. Pozwala to także na redukcję ponoszonych kosztów, a także wyeliminowanie możliwych niedociągnięć wynikających z „pierwiastka ludzkiego”.

Oferujemy:

  • projektowanie systemu zabezpieczeń
  • ocenę istniejącego systemu
  • instalację zabezpieczeń (CCTV, SSWiN, SKD, zabezpieczenia mechaniczne)
  • serwis i konserwację