Biuro Ochrony VIP świadczy usługi detektywistyczne w oparciu o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

1)   w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych, np. podejrzenie o zdradę, sprawdzenie przeszłości osoby, weryfikacja CV, sprawdzenie pracownika, badania DNA;

2)   w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

a)   wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach;

b)   bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;

3)   sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;

4)   poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;

5)   poszukiwanie mienia;

6)   zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

 

Doświadczona kadra realizuje zlecenia na najwyższym mozliwym poziomie.

Dzięki wieloletnim, szerokim kontaktom możemy prowadzić sprawy dotyczące nie tylko terenu Polski, ale i innych krajów.

 

W sprawie usług detektywistycznych prosimy o kontakt telefoniczny: 730 315 980 lub mailowy detektyw@vipbo.pl