Monitoring, nadzór wideo

Wykorzystanie najnowszych technologii oraz nowoczesne wyposażenie techniczne umożliwiają natychmiastowe rozpoznawanie sytuacji alarmowych i eliminowanie fałszywych alarmów.

Monitoring to zdalna, całodobowa obserwacja elektroniczna wszystkich zdarzeń mających miejsce w obiekcie chronionym systemami alarmowymi oraz nadzorowanych przez CCTV. Polega na odbiorze sygnałów z lokalnych systemów przez Stację Monitorowania za pomocą telefonii stacjonarnej, ISDN, INTERNET, GSM, GPRS.

Operator stacji monitorowania, w przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia, podejmuje natychmiast czynności mające na celu weryfikację zdarzenia oraz zabezpieczenie obiektu poprzez natychmiastowe powiadomienie interwencyjnych służb, instytucji, oraz zleceniodawcy.

Co ważne, w bazach danych stacji gromadzone są wszelkie informacje i sygnały przychodzące z obiektu, pozwalające na kontrolowanie m.in.włączeń i wyłączeń systemów zabezpieczeń, określenie kto i kiedy przebywał w obiekcie, przeanalizowanie historii zdarzeń. Stacja monitorowania umożliwia odbieranie, nadzór i przetwarzanie sygnałów z obiektów stacjonarnych oraz pozycjonowanie obiektów ruchomych.