Nasze usługi

Ochrona osobista

Profesjonalnie i kompleksowo podchodzimy do świadczenia usług ochrony osobistej. Dzięki członkostwu w prestiżowej International Bodyguard Association stale podnosimy swoje kwalifikacje w tej dziedzinie.

Zlecenia przyjmujemy do realizacji po bardzo wnikliwej i szczegółowej analizie potencjalnych zagrożeń, każde zlecenie traktowane jest indywidualnie, unikamy działań szablonowych. Przeprowadzamy rozpoznanie i symulacje, tworzymy procedury i plan ochrony zapewniający skuteczną ochronę.

Nasze wieloletnie doświadczenie, ponadprzeciętna sprawność fizyczna, ciągłe doskonalenie i trening gwarantują naszym klientom bezpieczeństwo.

Zabezpieczenia techniczne

Właściwy dobór, konfiguracja, a następnie użytkowanie technicznych środków zabezpieczeń to jedne z najważniejszych kwestii w dziedzinie bezpieczeństwa. Pozwala to także na redukcję ponoszonych kosztów, a także wyeliminowanie możliwych niedociągnięć wynikających z „pierwiastka ludzkiego”.

Oferujemy:

 • projektowanie systemu zabezpieczeń
 • ocenę istniejącego systemu
 • instalację zabezpieczeń (CCTV, SSWiN, SKD, zabezpieczenia mechaniczne)
 • serwis i konserwację

Usługi detektywistyczne

Biuro Ochrony VIP świadczy usługi detektywistyczne w oparciu o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

1)   w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych, np. podejrzenie o zdradę, sprawdzenie przeszłości osoby, weryfikacja CV, sprawdzenie pracownika, badania DNA;

2)   w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

a)   wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach;

b)   bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;

3)   sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;

4)   poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;

5)   poszukiwanie mienia;

6)   zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Doświadczona kadra realizuje zlecenia na najwyższym możliwym poziomie.

Dzięki wieloletnim, szerokim kontaktom możemy prowadzić sprawy dotyczące nie tylko terenu Polski, ale i innych krajów.

Zarządzanie bezpieczeństwem

W nowoczesnej gospodarce zarządzanie bezpieczeństwem postrzegane jest jako kluczowe dla bezpiecznego i stabilnego rozwoju organizacji. Stwarza ono odpowiednie warunki, w których nic nie zakłóca rozkwitu przedsiębiorstwa.

VIP świadczy usługi konsultingowe oraz doradcze w zakresie tworzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem, planów ochrony, itp. Tworzenie systemu to przede wszystkim opracowanie polityki bezpieczeństwa, procedur ochrony oraz modyfikacja związanych z bezpieczeństwem procedur operacyjnych Klienta. Skuteczny plan ochrony jest zwykle wynikiem doświadczenia jego twórców, znajomości dostępnych rozwiązań oraz odpowiedniego rozpoznania zagrożeń.

Zrealizowane projekty wielokrotnie potwierdziły skuteczność rekomendowanych przez nas rozwiązań, a nasza wiedza i doświadczenie od prawie ćwierć wieku służą klientom.

Monitoring, nadzór wideo

Wykorzystanie najnowszych technologii oraz nowoczesne wyposażenie techniczne umożliwiają natychmiastowe rozpoznawanie sytuacji alarmowych i eliminowanie fałszywych alarmów.

Monitoring to zdalna, całodobowa obserwacja elektroniczna wszystkich zdarzeń mających miejsce w obiekcie chronionym systemami alarmowymi oraz nadzorowanych przez CCTV. Polega na odbiorze sygnałów z lokalnych systemów przez Stację Monitorowania za pomocą telefonii stacjonarnej, ISDN, INTERNET, GSM, GPRS.

Operator stacji monitorowania, w przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia, podejmuje natychmiast czynności mające na celu weryfikację zdarzenia oraz zabezpieczenie obiektu poprzez natychmiastowe powiadomienie interwencyjnych służb, instytucji, oraz zleceniodawcy.

Co ważne, w bazach danych stacji gromadzone są wszelkie informacje i sygnały przychodzące z obiektu, pozwalające na kontrolowanie m.in.włączeń i wyłączeń systemów zabezpieczeń, określenie kto i kiedy przebywał w obiekcie, przeanalizowanie historii zdarzeń. Stacja monitorowania umożliwia odbieranie, nadzór i przetwarzanie sygnałów z obiektów stacjonarnych oraz pozycjonowanie obiektów ruchomych.

Technika specjalna

Świadczymy usługi w zakresie wykrywania podsłuchów, podglądu, inwigilacji, dostarczamy usługi i systemy ochrony przed podsłuchem i podglądem.
Biuro Ochrony VIP wykonuje usługi wykrywania obserwacji fizycznej i elektronicznej, specjalizuje się w świadczeniu usług dla biznesu, administracji państwowej i osób fizycznych w zakresie ujawniania technicznych kanałów wypływu informacji.

Wykrywamy:

 • inwigilację fizyczną i elektroniczną zewnętrzną
 • podsłuchy w pomieszczeniach
 • podsłuchy przewodowe
 • podsłuchy w pojazdach
 • lokalizatory GPS w ładunkach i pojazdach
 • podsłuchy linii telefonicznej i fax
 • ukryte rejestratory dźwięku i obrazu
 • oprogramowanie szpiegujące telefony komórkowe

Zabezpieczamy:

 • spotkania przed podsłuchem
 • pomieszczenia
 • firmy kontrwywiadowczo

Dostarczamy:

 • urządzenia i systemy wykrywające podsłuch i zabezpieczające przed nim
 • cyfrowe nadajniki wideo
 • stacjonarne systemy rejestracji audio i wideo
 • mobilne systemy rejestracji audio i wideo
 • kamuflowane środki inwigilacji

Wszystkie czynności wykonywane przez VIP mają oficjalny charakter, zgodny z prawem, wystawiamy faktury VAT.

Szkolenia specjalistyczne

Umiejętności strzelania i walki wręcz to abecadło profesjonalnych pracowników ochrony. Różnie jednak z tym profesjonalizmem bywa, przepisy nie obligują pracodawców do szkolenia pracowników, więc ten temat jest pomijany. Wykonując zawodowo usługi ochrony wcześniej czy później narażeni będziemy na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a czasem życia. Z tego powodu, wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku, prowadzimy specjalne szkolenia doskonalące nie tylko dla pracowników branży security, ale również wszystkich chętnych.

Szkolenia strzeleckie:

 • wyszkolenie strzeleckie, obsługa broni
 • strzelania doskonalące (dynamiczne, sytuacyjne, itp.)
 • strzelania dla firm ochrony – grup konwojowych, patroli, bodyguardów
 • pikniki strzeleckie dla firm.

Dysponujemy miedzy innymi następującą bronią palną :

 • pistolety GLOCK 17
 • karabiny AK 47
 • karabiny M 4
 • strzelby gładkolufowe

Szkolenia bokserskie

 • technika bokserska (nauka podstawowych technik bokserskich tj.: ciosy, bloki, uniki, zwody)
 • tarcza bokserska (dla zaawansowanych zawodników, profesjonalna tarcza doskonaląca technikę, kombinacje ciosów, przygotowanie startowe do zawodów itp.)

Zajęcia indywidualne oraz grupowe (dla początkujących max. 5 osób, dla zawodników max. 3 osoby). Trening rozliczany jest z jednostki treningowej (w obu przypadkach trwa 1,5 godziny), w przypadku większych grup konieczny jest drugi trener. Stawka do uzgodnienia, dysponujemy profesjonalną salą do treningu bokserskiego z ringiem.